Nederlands Engels
Facebook Twitter RSS

Dekker-Padget Dutch2USA Internship Program

Het Dekker-Padget Dutch2USA Internship Program is een beurzenprogramma voor studenten die een stage in de Verenigde Staten willen ondernemen, maar onvoldoende financiële middelen hebben om hun plan te financieren. Dit programma wordt gesponsord door Jacob Gelt Dekker en John Padget uit persoonlijke middelen. De uitvoering van het programma is in handen van de Netherland - America Foundation in New York, de Stichting Giving Back en het Fulbright Center, beide in Amsterdam.

Om een aanvraag voor een beurs in te dienen, moet de kandidaat lid zijn van Giving Back Student Community (GBSC). De stichting Giving Back biedt een aantal programma's aan voor scholieren en studenten met een multiculturele achtergrond. Doel van het beurzenprogramma is om studenten die een stage willen lopen in de Verenigde Staten in staat te stellen hun plan uit te voeren door het wegnemen van financiële obstakels. Aan een stageverblijf zijn vaak hoge kosten verbonden, zoals internationale reiskosten, kosten van het visum, een ziektekostenverzekering en de kosten van verblijf. De beurzen zijn need based wat betekent dat bij de aanvraag beoordeeld wordt welke mate van ondersteuning de kandidaat precies nodig heeft. Bij de toekenning worden eventuele inkomsten afgetrokken, zoals een stagevergoeding van de werkgever, of in kind ondersteuning (bij voorbeeld gratis transport van en naar de werkplek, gratis of goedkoop wonen e.d.). 

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor toekenning van een beurs gelden een aantal minmale eisen:
 • Je bent lid van de Giving Back Student Community.
 • Je moet zelf een stageplaats in de V.S. vinden, die voldoet aan bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn vastgelegd door de Amerikaanse overheid. Hieronder vind je meer informatie over deze voorwaarden.
 • Je moet als voltijds student zijn ingeschreven bij een instelling voor hoger onderwijs (hbo of wo) en je stage moet worden goedgekeurd door je opleiding en je moet studiepunten krijgen voor de stage.
 • Je kennis van het Engels moet voldoende zijn.
 • Je moet kunnen aantonen onvoldoende financiële middelen te hebben voor je stage.
 • Je behaalde studieresultaten moeten voldoende zijn om de stage te kunnen ondernemen.
 
Beoordelingcriteria
Kandidaten die aan de minimale voorwaarden voldoen aan de minimale voorwaarden worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Door middel van dit gesprek en de inhoud van je aanvraag bepaalt de selectiecommissie of je een beurs krijgt toegekend. Deze commissie zal haar beoordeling baseren op de volgende factoren:
 • Motivatie om een stageperiode succesvol af te rondenver weg van thuis.
 • Motivatie om stage te gaan lopen in de Verenigde Staten (in plaats van elders).
 • Samenhang tussen je vakgebied, inhoud van de stage en toekomstplannen.
 • Je communicatieve vaardigheden, ambassadeurskwaliteiten en leiderschapspotentieel.
 • Studieprestaties en extra-curriculaire activiteiten.
 
Hoogte van de beurs
De hoogte van de beurs wordt bepaald op grond van een begroting van uitgaven en inkomsten, die onderdeel is van de aanvraag. Als je geen inkomsten van de werkgever in de VS ontvangt (stagevergoeding of gratis transport e.d.), dan zal de beurs in elk geval de volgende kosten dekken:
 • kosten van de visumaanvraag
 • internationale reiskosten van deur tot deur
 • kosten van levensonderhoud
 • kosten van een ziektekostenverzekering
 • eventuele andere extra kosten
De beurs zal in delen worden uitbetaald. Eén deel vóór vertrek om de kosten van een ticket, visumaanvraag en andere voorbereidingskosten te dekken en vervolgens een maandelijkse toelage, die de kosten van levensonderhoud en eventuele andere kosten zal dekken. 
 
Partners
De partners voor de uitvoering zijn de Netherland - America Foundation (NAF), de Stichting Giving Back en het Fubright Center. De NAF zorgt voor de uitbetaling van de beurzen en de verwerking van de aanvragen voor visa. De Stichting Giving Back verzorgt de promotie van dit beurzenprogramma onder de eigen achterban en het Fulbright Center is verantwoordelijk voor de selectieprocedure en de voorbereiding van de visumaanvragen.