Nederlands Engels
Facebook Twitter RSS
advies
Dit is de alt-tekst

Adviesdiensten van het Fulbright Center

Het Fulbright Center biedt een aantal adviesdiensten aan, zoals persoonlijk advies op afspraak, documentatiecentrum met boeken, cd roms en dvds' van en over Amerikaanse universiteiten, en begeleiding bij toelating tot colleges en universiteiten. Bezoek aan het documentatiecentrum is gratis, adviesgesprekken en individuele begeleiding niet.

Informatie- en adviesdiensten

Het Fulbright Center beschikt over uitgebreide kennis en expertise om ieder die in Nederland woonachtig is van dienst te zijn. Een groot deel van de klanten zijn scholieren en studenten die een periode van studie in de VS willen doorbrengen, maar ook docenten, wetenschappers en ouders die met het gezin naar de VS verhuizen behoren tot de klantenkring. De informatie en de adviezen moeten aan hoge kwaliteitseisen voldoen: onpartijdig, objectief, volledig en toegankelijk.

Onpartijdig

Om het EducationUSA keurmerk te mogen voeren, moet het Fulbright Center altijd dienstbaar aan de klant zijn - dat wil zeggen degene die informatie of advies vraagt. Dit betekent o.a. dat het Center zich niet laat betalen door Amerikaanse colleges of universiteiten om studenten voor hun opleidingen te werven. Klanten krijgen het beste advies voor hun situatie. Dit kan ook betekenen dat juist wordt afgeraden om in de VS te gaan studeren, of dit op een later tijdstip of tijdens de Nederlandse studie te doen en niet bij voorbeeld direct na de middelbare school.

Objectief

Het Fulbright Center heeft in beginsel geen oordeel over de kwaliteit van hoger onderwijsopleidingen in de VS, maar informeert de klant over de manieren waarop deze kan worden vastgesteld, maar zal ook laten zien hoe bij voorbeeld ranking lijsten worden samengesteld en de klant uitleggen dat deze met grote voorzichtigheid moeten worden gehanteerd. 

Volledig

Het Center streeft ernaar zo volledig mogelijke informatie en advies te geven, aangepast aan de vragen en mogelijkheden van de klant. 

Toegankelijk

Niet alleen is het Fulbright Center toegankelijk voor gehandicapten, maar de toegankelijkheid slaat ook op de informatie en het advies zelf. Deze is voor het Nederlandse publiek geschreven in het Nederlands in begrijpelijke taal zonder gebruik van overbodig jargon.

 

 

 

 

 

Educational Adviser

Het Fulbright Center heeft een Educational Adviser in dienst, Fabienne van den den Bor. Zij is uitstekend op de hoogte is van de (on)mogelijkheden van studeren in de VS. Fabienne heeft twee periodes in de VS gestudeerd. Zij was van 2002 tot begin 2013 programmacoördinator bij het Fulbright Center, een functie waarin zij zeer veel ervaring opdeed met Amerikaanse colleges. Vanaf 1 maart 2013 bekleedt zij de functie van Educational Adviser. Zij is lid van verschillende Amerikaanse vak- en beroepsorganisaties zoals NAFSA, NACAC en OACAC en houdt haar kennis op peil door regelmatige deelname aan trainingen en door bezoeken aan Amerikaanse universiteiten.

Wat is het EducationUSA keurmerk

EducationUSA is de naam van een keurmerk dat door het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken (Deparment of State) wordt toegekend aan organisaties die informatie en advies geven over alle aspecten van onderwijs en studie in de VS. Klik hier voor meer informatie. 

Netwerk van Educational Advisers

Hoewel het Fulbright Center slechts één Educational Adviser in dienst heeft, maakt zij deel uit van een wereldwijd netwerk van collega's die kennis en ervaringen met elkaar delen. Dit netwerk wordt onderhouden met subsidie van het Amerikaanse Department of State. De leden komen regelmatig bijeen voor workshops en kennisuitwisseling.