Nederlands Engels
Facebook Twitter RSS
home

Nieuws

Viering 65 jaar Fulbright in Nederland

maandag 26 januari 2015

Op zaterdag 13 juni 2015 vieren we het feit dat het 65 jaar geleden is dat de eerste 26 wetenschappers en studenten terugkeerden van een periode van studie of onderzoek in Amerika. Zij brachten nieuwe kennis en inzichten mee waarmee Nederland na de Tweede Wereldoorlog weer kon worden opgebouwd. In de jaren erna vertrokken nog enkele duizenden Nederlanders naar de VS en kwamen vele Amerikaanse studenten en wetenschappers naar Nederland om zo het wederzijds begrip te bevorderen en de vriendschappelijke relatie te versterken. 

Om stil te staan bij dit feit organiseert het Fulbright Center, in nauwe samenwerking met de Amerikaanse ambassade, een feest dat zal plaatsvinden op zaterdag 13 juni 2015.

Behalve het Fulbright-programma organiseerden de verschillende, elkaar opvolgende organisaties zoals het Nederland - Amerika Institutuut, de US Educational Foundation in The Netherlands en de Netherlands America Commission for Educational Exchange (NACEE) ook andere programma's. Ook de alumni van deze programma's zijn van harte welkom bij de viering van 65 jaar Fulbright onder de titel Fulbright@65. Op dit moment verzamelen we via e-mail en brieven de contactgegevens van onze alumni om hen uit te nodigen. Heeft u nog geen e-mail of brief ontvangen met het verzoek uw contactgegevens aan ons door te geven? Doe dit dan nu online. Ook als u niet kunt komen, stellen we het op prijs als u uw gegevens up to date brengt. We organiseren samen met onze partners immers ook nog andere evenementen waarvoor we u willen uitnodigen.