Nederlands Engels
Facebook Twitter RSS
home

Nieuws

Open Doors 2016: meer Nederlandse scholieren kiezen voor diplomastudie VS na invoering sociaal leenstelsel

dinsdag 15 november 2016

Het 2016 Open Doors Report on International Educational Exchange, dat het Institute of International Education (IIE) op 14 november publiceerde, laat een record groei van het aantal internationale studenten op Amerikaanse colleges en universiteiten zien. Ook Nederlandse studenten droegen bij aan deze groei. In het afgelopen jaar groeide deze groep met 8,3 procent naar 2.445. Over de afgelopen 5 jaar bedraagt de groei zelfs 23,8 procent.

De grootste groei (34% in de afgelopen 5 jaar) is te zien in de categorie degreeseeking undergraduate studenten. Dit zijn scholieren die na hun eindexamen een diplomastudie volgen die leidt tot een bachelor of associate degree. Deze groei mag opmerkelijk genoemd worden, zeker gezien de hoge collegegelden van Amerikaanse universiteiten, en kan wellicht mede worden toegeschreven aan de invoering van een sociaal leenstelsel voor studiefinanciering. Sinds de eerste berichtgeving over de invoering hiervan in het najaar van 2012, merkt het Fulbright Center een groei in het aantal bezoekers van informatiebijeenkomsten. De aanmoediging van Minister Bussemaker om je eerder te verdiepen in de keuze van een vervolgstudie en alle mogelijkheden goed te onderzoeken lijkt gehoord te zijn door scholieren. Dat scholieren zich vroeger bezig houden met de studiekeuze is in het geval van een keuze voor Amerika gunstig. De deadlines voor het afleggen van toelatingstests en aanmelding liggen vaak vroeger in het eindexamenjaar dan het geval is voor de meeste Nederlandse studies. Dat men voor een studie in de VS kiest, is in veel gevallen terug te leiden naar de wens ‘breed’ te studeren, tijdens de undergraduate fase nog van studierichting te kunnen veranderen zonder studievertraging op te lopen en de studie te combineren met een talent in sport, muziek of de kunsten.

Het aantal Nederlandse non-degree studenten groeide (29% in de afgelopen 5 jaar). Dit zijn studenten die via een uitwisseling via de eigen instelling in Amerika zijn, studenten die een shortterm program volgen en gap year studenten, zoals de deelnemers aan het Campus Scholarship Program.

Het aantal Nederlandse graduate studenten dat voor Amerika kiest is al enkele jaren stabiel. De wereldwijde competitie om studenten op graduate niveau te binden aan een instelling neemt toe en studenten hebben vaak meerdere passende vervolgprogramma’s om uit te kiezen. Daarnaast blijkt het voor Nederlandse studenten steeds lastiger om voldoende fondsen voor graduate studie in Amerika te vinden, onder meer door het afschaffen van het Huygens Programma.

Amerikaanse hoger onderwijsinstellingen heetten ruim 1 miljoen studenten welkom in het academisch jaar 2015/16, een groei van 7,1 procent wereldwijd. Internationale studenten vertegenwoordigen 5% van de totale studentenpopulatie in de VS.

Tot slot rapporteerde het IIE ook een record aantal Amerikaanse studenten, 2.929, in Nederland in 2014/2015, een toename van 12 procent. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren verder zal groeien, nu Nederland als bestemmingsland in het Generation Study Abroad Program van het Institute of International Education is opgenomen. EP-Nuffic laat daarnaast momenteel de mogelijkheden voor intensievere samenwerking tussen Nederlandse en Amerikaanse instellingen onderzoeken. Dit geeft, indien hieraan vervolgstappen worden verbonden, zoals een mogelijke oprichting van een Nederlandse vertegenwoordiging als een Neso op het Noord-Amerikaanse continent, in combinatie met de aantrekkelijke studiekosten in Nederland, ook aanleiding voorzichtig vooruit te lopen op een verdere groei van het aantal Amerikaanse studenten in Nederland.