Nederlands Engels
Facebook Twitter RSS
kennis

Informatiebladen

 • Studeren op undergraduate niveau in de VS - Nr. 1

  Als je na de middelbare school in de VS wilt gaan studeren, dan doe je dat op undergraduate niveau. In dit informatieblad vind je basisinformatie over dit type opleidingen. 

   Download dit informatieblad

 • Toelating voor studie op undergraduate niveau - Nr. 2

  Hoe zorg je ervoor om toegelaten te worden tot een opleiding op undergraduate niveau in de VS? In dit informatieblad wordt dit beschreven, met tips en checklist.

   Download dit informatieblad

 • Studeren op graduate niveau in de VS - Nr. 3

  In dit informatieblad vind je een beschrijving van het studeren in de VS op graduate niveau. 

   Download dit informatieblad

 • Aanmelden voor graduate studie in de VS - Nr. 4

  Wilt je op graduate niveau (Master's en Ph.D.) een opleiding in de VS gaan volgen, dan concurreer je met veel andere kandidaten. Hoe je e.e.a. toch succesvol kunt aanpakken wordt in dit informatieblad beschreven.

   Download dit informatieblad

 • Sportbeurzen voor studie in de VS - Nr. 5

  Als je op hoog niveau in Nederland een sport bedrijft en je wilt in de VS studeren, dan zijn er mogelijkheden om je studie door middel van het sporten deels te financieren. Wel moet de Amerikaanse coach je dan willen hebben. Hoe dit aan te pakken vind je in dit informatieblad.

   Download dit informatieblad

 • De kosten van studeren in de VS - Nr. 6

  De kosten van een studie aan een Amerikaanse universiteit kunnen flink oplopen. Hoe hoog deze zijn hangt af van vele factoren. In dit informatieblad een overzicht van deze kosten.

  Download dit informatieblad

 • Het beoordelingsysteem van Amerikaanse universiteiten - Nr. 7

  In dit informatieblad wordt het beoordelingssysteem aan Amerikaanse universiteiten uitgelegd. Letters geen cijfers, en een rekensysteem dat sterk afwijkt van het Nederlandse systeem.

   Download dit informatieblad

 • Toelatingstest voor studie in de VS: de TOEFL en IELTS - Nr. 8 A

  Studenten die niet het Engels als moedertaal hebben, moeten een Engelse taaltest afleggen om toegelaten tot worden tot een opleiding. In dit informatieblad worden de TOEFL en de IELTS beschreven. Deze worden door de meeste Amerikaanse universiteiten gebruikt voor toelatingsdoeleinden, vooralsnog de TOEFL meer dan de IELTS. 

   Download dit informatieblad

 • Toelatingstest voor graduate studie: de GRE - Nr. 8 B

  Voor toelating tot een aantal graduate opleidingen in de VS is het afleggen van de GRE verplicht. In dit informatieblad wordt beschreven wat deze test meet, waar deze is af te leggen en wat de kosten zijn. 

   Download dit informatieblad

   

 • Toelatingstesten voor undergraduate studie: SAT, ACT en Subject Tests - Nr. 8 C

  Een groot aantal Amerikaanse undergraduate opleidingen bepaalt de toelating van studenten mede op grond van de scores op de gestandaardiseerde testen zoals SAT, ACT en Subject Tests. In dit informatieblad wordt beschreven wat deze testen meten, waar deze kunnen worden afgelegd en wat de kosten zijn.

   Download dit informatieblad

 • Toelatingstest voor graduate studie: GMAT - Nr. 8 D

  Een aantal opleidingen op graduate niveau gebruikt de scores op de GMAT om toelating van studenten te bepalen. In dit informatieblad wordt beschreven voor wie de test is bedoeld, wat deze inhoudt, waar deze kan worden afgelegd en wat de kosten zijn. 

   Download dit informatieblad

 • Financiële steun voor studie in de VS - Nr. 9

  Studeren in de VS is duur, maar er zijn mogelijkheden om de hoge kosten te reduceren en om beurzen en kortingen te verkrijgen. In dit informatieblad worden de mogelijkheden beschreven. 

   Download dit informatieblad

 • Glossary of terms in US primary and secondary education - Nr. 10

  Een Engelstalig overzicht van termen die in de VS worden gebruikt in het primair en secundair onderwijs. Dit overzicht is met name nuttig voor expats die met kinderen naar de VS verhuizen.

   Download dit informatieblad

 • Stagelopen in de VS - Nr. 11

  Stages vormen geen gebruikelijk onderdeel van een Amerikaanse hoger onderwijsopleiding. Buitenlandse studenten die in de VS stage willen lopen zijn daarom sterk op zichzelf aangewezen en moeten vrijwel alles zelf organiseren. Dit informatieblad is een handleiding om dat effectief te doen.

  Download dit informatieblad

 • Een onderzoeksplaats vinden in de VS - Nr. 12

  Wetenschappelijk onderzoek wordt in Amerika gedaan door studenten in de graduate fase. Wil je tijdens je Nederlandse bachelorstudie onderzoek in de VS doen of een onderzoeksstage lopen, dan word je als undergraduate student beschouwd. Het kan dan lastig zijn e.e.a. te regelen. In dit informatieblad wordt uitgelegd hoe je een onderzoeksplaats kan regelen - zowel op undergraduate als graduate niveau.

  Download het informatieblad

 • Het schrijven van een statement of purpose - Nr. 14

  Voor de toelating tot een graduate opleiding wordt meestal een statement of purpose gevraagd. In dit informatieblad worden aanwijzingen gegeven hoe een dergelijk document kan worden opgesteld.

  Download het informatieblad

 • Woordenlijst termen hoger onderwijs - Nr. 15

  In het Amerikaanse hoger onderwijs wordt een groot aantal afkortingen en termen gebruikt die voor buitenlandse studenten uitleg behoeven. Dit informatieblad bevat een alfabetische lijst van termen met een korte uitleg.

   Download het informatieblad

 • De undergraduate opleiding aan Community Colleges in de VS - Nr. 16

  Bijna de helft van de Amerikanen die na de high school gaat studeren begint aan een community college. Ook voor Nederlandse studenten is dit een aantrekkelijke optie. Deze tweejarige opleidingen zijn goedkoper dan de vierjarige bachelor-opleidingen, er is goede (studie)begeleiding en de toelating is relatief simpel. Ook kun je, als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, na het behalen van je diploma doorstromen naar het derde jaar van je vierjarige bachelorstudie in de VS. Nadeel is dat zo'n driekwart van deze instellingen geen studentenhuisvesting heeft. In dit informatieblad een uitleg van deze populaire vorm van hoger onderwijs. 

   Download dit informatieblad

 • De MBA-opleiding in de VS - Nr. 17

  De Amerikaanse opleidingen die worden afgerond met de graag Master of Business Administration, ofwel MBA, staan zeer positief tegenover de deelname van buitenlandse studenten, niet in de laatste plaats omdat het opdoen van een internationaal netwerk een belangrijk voordeel is van zo'n opleiding. Het aanbod is dan ook groot, maar ook de kosten liggen hoog. De toelatingsseisen verschillen. De bekendere opleidingen laten vooral mensen toe met enige werkervaring. Dit en andere belangrijke wetenswaardigheden zijn te vinden in het informatieblad 'Master of Business Administration'.

   Download dit informatieblad

 • Deelnemen aan een high school exchange programma - Nr. 18

  Dit informatieblad biedt handreikingen voor scholieren en ouders die op zoek zijn naar een high school exchange program.

  Download dit informatieblad

 • Risico's van een studieverblijf in de VS - Nr. 19

  Studeren, stagelopen of onderzoek doen in de VS brengt risico's met zich mee. De kosten van medische zorg liggen veel hoger dan in Nederland; aansprakelijk worden gesteld voor schade aan anderen gebeurt veel vaker dan in Nederland en claims die worden gehonoreerd kunnen kostbaar zijn; wetten en regels worden vaak veel strenger toegepast dan in Nederland. Veel risico's zijn vermijdbaar en goede verzekeringen zijn een noodzaak. In dit informatieblad worden de risico's op een rijtje gezet en besproken wat en hoe te verzekeren.

   Download dit informatieblad

 • Persoonlijk essay voor undergraduate studie in de VS - Nr. 20

  Veel Amerikaanse colleges vragen om een persoonlijk essay als onderdeel van de aanmelding. Zo'n essay vormt een van de stukjes informatie waarop de toelating wordt gebaseerd en is dus een belangrijk onderdeel van de toelating. In dit informatieblad wordt beschreven hoe een goed essay eruit ziet om zo de kans op toelating te verhogen.

   Download dit informatieblad

 • Study Opportunities for Medical Students - Nr. 21

  Geneeskunde studeren in de VS als alternatief voor een geneeskundestudie in Nederland is vrijwel onmogelijk. Voor studenten geneeskunde in Nederland zijn er echter wel mogelijkheden om in de VS te specialiseren of onderzoek te doen. In dit Engelstalig informatieblad worden de mogelijkheden en onmogelijkheden op een rijtje gezet.

   Download het informatieblad

 • Het samenstellen van een transcript - Nr. 22

  Een overzicht van gevolgde vakken en behaalde studieresultaten is een belangrijk document dat nodig is om toelating te verkrijgen tot een Amerikaanse opleiding voor degenen die al studeren of een studie hebben afgesloten. Het opstellen ervan vereist enige kennis van het Amerikaanse beoordelingssysteem. In dit informatieblad worden de ins en outs uitgelegd.

   Download dit informatieblad

 • Het basis- en middelbaar onderwijs in de VS - Nr. 23

  Dit informatieblad beschrijft de opbouw van het primair en secundair onderwijs in de VS, en behandelt de verschillen met het Nederlandse onderwijs. Een havo is geen high school, al kun je op een high school wel vakken volgen die je ook op de havo volgt. Vooral geschikt voor gezinnen met kinderen, die verhuizen naar Amerika, maar ook voor onderwijsgevenden interessante materie.

   Download het informatieblad

 • Tijdschema voor aanmelding op een Amerikaanse universiteit - Nr. 24

  Als je zelf de toelating tot een Amerikaanse opleiding wilt regelen - voor een bachelor- of een masterstudie, dan kun je het beste vroeg beginnen, zo'n jaar van tevoren. In dit informatieblad worden chronologisch de stappen beschreven die je moet nemen. En bedenk dat een deadline in de VS ook echt een deadline is. Ben je te laat, dan word je niet toegelaten.

   Download dit informatieblad

 • Pre-Departure Handbook - Nr. 25

  Gebruik deze handleiding om je vertrek naar de Verenigde Staten en je verblijf in dit land goed voor te bereiden. Er staat beschreven wat je voor vertrek dient te regelen, denk hierbij aan het visum en verzekeringen en welke documenten en spullen je mee moet nemen. Je komt te weten wat je de eerste dagen na aankomst kunt verwachten en er komen allerlei praktische onderwerpen aan bod; van bankzaken, contact met het thuisfront tot typische omgangsvormen op een Amerikaanse universiteit.

   Download dit informatieblad

 • Studiemogelijkheden in de VS voor rechtenstudenten - Nr. 26

  Als je in de VS rechten wilt studeren, kun je dat niet direct na havo of vwo doen. De rechtenstudie is een graduate opleiding. Dat neemt niet weg dat er voor studenten rechten in Nederland een aantal mogelijkheden zijn om rechten in de VS te gaan studeren. In dit informatieblad worden de verschillende mogelijkheden besproken.

   Download dit informatieblad

 • Visa t.b.v. studie, stage en onderzoek in de VS - Nr. 27

  Er zijn meer dan 30 verschillende types visa voor de VS. Voor studie, stage of onderzoek zijn echter maar enkele van deze visa typen van belang. In dit informatieblad een uitleg van de relevante visa, de regels en hoe aan een visum te komen. Zonder visum de VS bezoeken om te studeren of stage te lopen, kan vervelende gevolgen hebben, zoals uitzetting en een strafperiode waarin je de VS niet mag bezoeken. Wees dus verstandig en zorg voor het juiste visum.

   Download dit informatieblad 

 • Tijdens je Nederlandse studie naar de VS - Nr. 29

  De goedkoopste manier om een periode in de VS te studeren is om tijdens je Nederlandse studie aan hbo of wo deel te nemen aan een uitwisselingsprogramma van je eigen opleiding met een Amerikaanse opleiding. Het scheelt het hoge Amerikaanse collegegeld en als het goed is word je studiepunten terug in Nederland erkend. In dit informatieblad wordt uitleg gegeven hoe je e.e.a. kunt aanpakken.

   Download dit informatieblad

 • Mogelijkheden voor verpleegkundigen - Nr. 30

  De VS bieden interessante mogelijkheden voor studenten die de zorg in willen, met name op het gebied van de verpleegkunde. Er zijn opleidingen in soorten en maten, en je kunt zelfs promoveren in de verpleegkunde. Ook werken als verpleegkundige (m/v) kan, mits tests worden afgelegd. Dit informatieblad geeft de informatie die je nodig hebt. 

   Download het informatieblad

 • De Two Year Home Residency Requirement - Nr. 32

  Ontvang je direct of indirect een financiële bijdrage voor je studie- of onderzoeksverblijf in de VS, dan ben je in beginsel onderworpen aan de zogenaamde Two Year Home Residency Requirement. Deze regel probeert te voorkomen dat zich brain drain voordoet door iedere student / onderzoeker te veplichten na afloop van het studie- of onderzoeksverblijf tenminste 2 jaar naar het eigen land te laten terugkeren. Hoe deze regel precies werkt, wordt in dit informatieblad toegelicht. Een MUST om te lezen voor studenten die een Fulbright-beurs aanvragen of ontvangen hebben!

   Download dit informatieblad

 • Het voortgezet onderwijs in de VS - Nr. 33

  Voor degenen die precies willen weten hoe het voortgezet onderwijs in de VS verschilt van het Nederlandse vo is dit informatieblad een prima begin. De opbouw van het systeem, de verschillende typen high schools en de aansluiting tussen primair en tertiair onderwijs komen aan de orde.

   Download dit informatieblad

 • Samenwerken met een Amerikaanse high school - Nr. 34

  Hoe bouw je een samenwerking op met een Amerikaanse high school? Het lijkt eenvoudig, maar is het niet. Er zijn vele duizenden high schools in de VS, hoe vind je er een die belangstelling heeft en een goede match? In dit informatieblad een uitleg hoe e.e.a. aan te pakken.

   Download het informatieblad

 • Studie, stage, onderzoek in de VS en de AOW - Nr. 36

  Iedere Nederlander bouwt in zijn leven recht op AOW op. Als je naar het buitenland vertrekt, heeft dit gevolgen voor de opbouw van dit recht. In dit informatieblad worden de gevolgen besproken. Als je in de VS gaat studeren of stagelopen in het kader van je studie of een onderzoeksstage doet, kan dit recht behouden blijven. Dan moet wel aan voorwaarden worden voldaan.

  Download dit informatieblad