Nederlands Engels
Facebook Twitter RSS
kennis

Het samenstellen van een transcript - Nr. 22

Het samenstellen van een transcript - Nr. 22

Een overzicht van gevolgde vakken en behaalde studieresultaten is een belangrijk document dat nodig is om toelating te verkrijgen tot een Amerikaanse opleiding voor degenen die al studeren of een studie hebben afgesloten. Het opstellen ervan vereist enige kennis van het Amerikaanse beoordelingssysteem. In dit informatieblad worden de ins en outs uitgelegd.

 Download dit informatieblad