Nederlands Engels
Facebook Twitter RSS
kennis

Persoonlijk essay voor undergraduate studie in de VS - Nr. 20

Persoonlijk essay voor undergraduate studie in de VS - Nr. 20

Veel Amerikaanse colleges vragen om een persoonlijk essay als onderdeel van de aanmelding. Zo'n essay vormt een van de stukjes informatie waarop de toelating wordt gebaseerd en is dus een belangrijk onderdeel van de toelating. In dit informatieblad wordt beschreven hoe een goed essay eruit ziet om zo de kans op toelating te verhogen.

 Download dit informatieblad