Nederlands Engels
Facebook Twitter RSS
over ons

Bestuur

Ere-voorzitters:

Mw. Dr. M. BUSSEMAKER, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Den Haag
(Vacant) Ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika in Nederland, Den Haag

Dagelijks Bestuur:

 • Mw. Mr. M.J. OUDEMAN, Voorzitter College van Bestuur Universiteit Utrecht, (voorzitter), Utrecht
 • Mw. J.E. ADLER, J.D., Directeur East-West Parliamentary Practice Project (vice-voorzitter), Amsterdam
 • Dhr. J. PETIT, Directeur/Eigenaar Profonte, Advies voor ideële doelen (penningmeester), Amsterdam
 • Dhr. A.J. PRATT,  Deputy Public Affairs Attaché, Amerikaanse Ambassade (vice-penningmeester), Den Haag

Algemeen Bestuur:

 • Dr. P. R. BROHOLM, Director of Investments, Theodoor Gillissen Bank, Amsterdam
 • Prof. Dr. J. KENNEDY, Dean University College Utrecht, Universiteit Utrecht, Utrecht
 • Dhr. V. DOEKSEN, Senior Adviser to the Carlyle Group, Den Haag
 • Prof. Dr. J.W.GUNNING, Emeritus Professor of Development Economics, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Mw. F. HALSEMA, Voormalig partijleider Groen Links, Amsterdam
 • Prof. Dr. R. OLDENZIEL,Hoogleraar Amerikaans-Europese Techniekgeschiedenis, TU Eindhoven; bestuursvoorzitter John Adams Institute, Amsterdam
 • Dr. A. WILLIAMS, President The Hague Institute for Global Justice, Den Haag

 

Jaarverslag

Het jaarverslag en de overige informatie die het Fulbright Center verplicht is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te publiceren, vindt u hier.