Nederlands Engels
Facebook Twitter RSS
programma's

Aanmelden

Leuk dat je interesse hebt in het Campus Scholarship Program! Met onderstaande instructies voltooi je de aanmelding in 7 stappen.

Zodra je een onderdeel hebt afgerond, kun je dit naar het Fulbright Center sturen. Je hoeft dus niet tot de deadline te wachten. Denk er aan dat alle formulieren en brieven in het Engels opgesteld dienen te worden. Veel van de formulieren die je instuurt zullen naar de Amerikaanse universiteiten gestuurd worden. Vandaar het verzoek om netjes te werken, de formulieren enkelzijdig uit te printen en geen nietjes of paperclips te gebruiken. Bij voorbaat hartelijk dank. 

Aanmelden in 7 stappen

  • Stap 1 Lees samen met je ouder(s) de Programma Informatie goed door zodat je weet wat je van het programma kunt verwachten. Hierin staat een omschrijving van het programma, een overzicht van de kosten, een jaarplanning en een checklist voor je aanmelding. 
  • Stap 2 Neem het document met informatie over de toelatingstesten zorgvuldig door. Het is voor je deelname van groot belang om je tijdig, voor de deadline en op correcte wijze voor de testen te registeren. Let op dat de inschrijving vaak al een maand voor de testdatum sluit en vergeet niet om de score recipient codes van het Fulbright Center op te geven zodat je score report tijdig en kosteloos naar het Fulbright Center verzonden wordt. De score recipient codes vind je terug in de informatie over toelatingstesten. 
  • Stap 3 Vul het online aanmeldingsformulier in.
  • Stap 4 Vraag drie referenten een referentiebrief te schrijven. Uiteraard mogen de brieven niet geschreven worden door familieleden of persoonlijke kennissen van de familie. Dit dienen minimaal twee personen van je school te zijn, bijvoorbeeld je mentor en een docent. Daarnaast mag je bijvoorbeeld ook je manager van je (vrijwilligers)werk, je muziekdocent of je coach op je sportclub vragen. Verzoek je drie referenten het referentieformulier in te vullen en rechtstreeks naar het Fulbright Center te sturen. Het referentieformulier bevat instructies over het opstellen van een referentiebrief. Daarnaast bevat het een formulier dat je referent dient in te vullen.  
  • Stap 5 Vraag je school om een gecertificeerde kopie van de cijferlijsten van alle studiejaren (dus met stempel en eventueel handtekening) en verzoek ze het Copy of Report te ondertekenen.
  • Stap 6 Schrijf je essay en voeg twee pasfoto's bij. In de richtlijnen staan een aantal tips en de thema's waar je je onderwerp uit kunt kiezen.
  • Stap 7 Vraag je ouder(s) de vragenlijst in te vullen.