Nederlands Engels
Facebook Twitter RSS
programma's

Fulbright-programma

Het Fulbright-programma heeft beurzen voor studenten die op Master niveau in Amerika willen studeren aan een goede universiteit, voor promovendi die onderzoek in Amerika willen doen, en voor wetenschappers die in Amerika les willen geven, eventueel gecombineerd met onderzoek.

Het Fulbright-programma is genoemd naar de Amerikaanse senator J. William Fulbright, die in 1946 voorstelde uit de opbrengst van de verkoop van oorlogsmaterieel een wereldwijd uitwisselingsprogramma te financieren. Doel was en is om het begrip tussen Amerikaanse staatsburgers en burgers van andere landen te bevorderen.

Het Fulbright-programma is gebaseerd op een bilateraal verdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten. Beide overheden financieren het programma voor een deel. Voor een belangrijk ander deel worden de beurzen gefinancierd uit bijdragen van donoren en sponsors.

De beurzen die in het kader van het programma worden toegekend, zijn bedoeld voor studenten die in de VS op een goede universiteit op Master niveau willen gaan studeren. Ook biedt het programma financiële ondersteuning bij dissertatieonderzoek in de VS. De beurzen voor wetenschappers zijn bedoeld om te doceren.

Het Fulbright-programma is een wereldwijd programma voor bilaterale uitwisseling tussen de VS en het partnerland en vindt in meer dan 160 landen plaats. De Amerikaanse organisatie die het programma uitvoert voor Amerikaanse studenten is het Institute of International Education (IIE). Het IIE is daarmee een van de belangrijkste partnerorganisaties van het Fulbright Center. Voor de promovendi en de scholars wordt samengewerkt met de Council for the International Exchange of Scholars (CIES). Belangrijke sponsoren zijn onder andere de Netherland - America Foundation en de Holland America Friendship Foundation.