Nederlands Engels
Facebook Twitter RSS
advies

Veelgestelde vragen over studeren in de VS

Wat is het verschil tussen graduate en undergraduate?

De undergraduate fase is de eerste vier jaar studie aan een college of universiteit na de middelbare school die afgesloten wordt met een Bachelor's degree. Met name de eerste twee jaar van deze fase volgen de studenten vooral vakken van algemene aard om een brede academische vorming te krijgen. De laatste twee jaar maken de studenten een begin met specialisatie door het kiezen van een major, ofwel hoofdvak. De graduate fase sluit hier op aan en is een specialistische vervolgopleiding die 1-6 jaar kan duren en leidt tot de Master's degree (1-2 jaar) of de PhD titel (4-6 jaar).

Wat is het verschil tussen een university en een college in Amerika?

Een college heeft meestal alleen een 4-jarig undergraduate programma en een university heeft ook graduate programma's. Of een instelling een college of een university is, heeft niets te maken met de kwaliteit van de instelling. Een college is geen hogeschool.

Wat is een junior- of community college?

Dit is een meestal lokaal geörienteerde instelling die vervolgonderwijs aanbiedt waarmee je in twee jaar een Associate's degree kan behalen. Grote voordelen zijn dat de toelatingseisen minder hoog zijn, dat de kosten lager zijn, en dat er vaak meer individuele begeleiding is. In bepaalde gevallen is doorstroming in het derde jaar van een vierjarig college mogelijk.

Verstrekt de Amerikaanse overheid studiefinanciering?

Ja, maar die is alleen beschikbaar voor studenten met de Amerikaanse nationaliteit. Buitenlandse studenten kunnen wel meedingen naar beurzen die door de Amerikaanse universiteiten worden verstrekt. Het gaat dan vaak om een vrijstelling van collegegeld (tuition fee), eventueel in combinatie met een beurs voor verblijfskosten. Dergelijke beurzen zijn echter vrijwel alleen voor de graduate fase beschikbaar.

Kun je je Nederlandse studiebeurs 'meenemen' naar Amerika?

Ja, als je deelneemt aan een uitwisselingsprogramma van je eigen hogeschool of universiteit met een Amerikaanse universiteit. Je bureau buitenland of medewerker internationalisering weet hier meer van. Vanaf 2007 kun je ook studiefinanciering aanvragen voor een volledige studie aan een Amerikaanse universiteit, wanneer je voldoet aan de voorwaarden. Deze zijn dat je een diplomastudie volgt aan een goedgekeurde opleiding. De DUO/IB-groep weet hier meer van.

Als ik niet wordt ingeloot van de medicijnenstudie, kan ik daar dan alvast in de VS mee beginnen?

Nee, want de medicijnenstudie is een graduate opleiding. Amerikaanse studenten volgen eerst een vierjarig algemeen bachelor-programma voordat ze aan de medicijnenstudie kunnen beginnen.

Kan ik na het vwo rechten gaan studeren in de VS?

Nee, want de rechtenstudie is een graduate opleiding. Amerikaanse studenten volgen eerst een vierjarig algemeen bachelor-programma voordat ze aan de rechtenstudie kunnen beginnen.

Geeft een Nederlandse wo-bachelorgraad toelating tot een graduate opleiding?

Dat hangt af van de Amerikaanse universiteit, die beslist over toelating. Uit ervaring blijkt dat 75% van de Amerikaanse universiteiten het Europese bachelordiploma accepteert, maar het kan voorkomen dat aanvullende eisen worden gesteld.

Geeft een hbo-diploma automatisch toelating tot een graduate opleiding?

Niet altijd. Soms worden aanvullende eisen gesteld. Ook al is de Engelstalige titel van je diploma Bachelor, dan wil dat nog niet zeggen dat je automatisch zal worden toegelaten tot de graduate fase.

Hoeveel studenten gaan er jaarlijks naar de VS?

Bijna 2.000 Nederlandse studenten. In totaal zijn er zo'n 750.000 buitenlandse studenten in de VS. Een groot deel van deze studenten neemt deel aan een samenwerkingsprogramma van de eigen instelling met een Amerikaanse universiteit. Populair zijn de grote, bekende universiteiten zoals Harvard University, New York University, Columbia University en de samenwerkende universiteiten in Californië.

Is het veilig op de Amerikaanse campus?

Hoewel zich incidenteel geweld voordoet, zijn Amerikaanse campussen heel erg veilig. Dit komt door het vaak besloten karakter met veel sociale controle, maar ook doordat de meeste campussen een campus police hebben, die beveiligt en ook let op bijvoorbeeld drankmisbruik.

Wat is precies het Fulbright Center?

Dat is een bi-nationale, onafhankelijke non-profit organisatie die wederzijds begrip bevordert tussen Nederlanders en Amerikanen door informatie, advies en individuele begeleiding te geven over studeren en onderzoek doen in Amerika, maar ook door beurzen te geven voor studie in de VS. De naam 'Fulbright' komt van de Amerikaanse senator William J. Fulbright, die in 1946 voorstelde om via uitwisseling van studenten en docenten elkaar beter te leren kennen en zo oorlog te voorkomen.

Waar vind ik informatie over studiefaciliteiten voor gehandicapten?

Voor vragen over de mogelijkheid tot plaatsing in een college of universiteit in Amerika, kun je informeren bij deze twee organisaties Clearinghouse on Disability and Exchange (NCDE), clearinghouse@miusa.org en Mobility International USA. Zie ook de pagina met links, klik hier.