Nederlands Engels
Facebook Twitter RSS
home

Agenda

Informatiebijeenkomst over studeren in de VS na havo/vwo - 's-Hertogenbosch

Donderdag 15 maart 2018, 19:30 uur

Vanwege het lage aantal aanmeldingen voor deze bijeenkomst hebben we besloten deze niet te laten doorgaan. Scholieren met interesse in een tussenjaar zijn van harte welkom op de Tussenjaarbeurs die ook op donderdag 15 maart plaatsvindt in Utrecht. Informatiebijeenkomsten in april, mei en juni zijn te vinden in de agenda.