Nederlands Engels
Facebook Twitter RSS
kennis

Persoonlijk essay voor undergraduate studie in de VS - Nr. 20

Veel Amerikaanse colleges vragen om een persoonlijk essay als onderdeel van de aanmelding. Zo'n essay is een belangrijk onderdeel van de aanmelding. In dit informatieblad wordt beschreven hoe een goed essay eruit ziet om zo de kans op toelating te verhogen.

 Download dit informatieblad