Nederlands Engels
Facebook Twitter RSS
kennis

Stagelopen in de VS - Nr. 11

Stages vormen geen gebruikelijk onderdeel van een Amerikaanse hoger onderwijsopleiding. Buitenlandse studenten die in de VS stage willen lopen zijn daarom sterk op zichzelf aangewezen en moeten vrijwel alles zelf organiseren. Dit informatieblad is een handleiding om dat effectief te doen.

Download dit informatieblad