Nederlands Engels
Facebook Twitter RSS
over ons

Bestuur

Ere-voorzitters:

Mw. Mr. drs. I.K. VAN ENGELSHOVEN, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Den Haag
Dhr. P. HOEKSTRA Ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika in Nederland, Den Haag

Algemeen Bestuur:

  • Dhr. A. Pijpers, Voorzitter College van Bestuur Universiteit Utrecht, (voorzitter), Utrecht
  • Mw. J.E. ADLER, J.D., Directeur East-West Parliamentary Practice Project (vice-voorzitter), Amsterdam
  • Dhr. J. PETIT, Directeur/Eigenaar Profonte, Advies voor ideële doelen (penningmeester), Amsterdam
  • Dhr. A.J. PRATT,  Deputy Public Affairs Attaché, Amerikaanse Ambassade (vice-penningmeester), Den Haag
  • Dr. P. R. BROHOLM, Director, InsingerGilissen Bankiers, Amsterdam
  • Prof. Dr. J. KENNEDY, Dean University College Utrecht, Universiteit Utrecht, Utrecht
  • Mw. H. KURMAN, Voorzitter Ivy Circle NL, Schrijfster, Moderator, Strategy Advisor, Amsterdam
  • Prof. Dr. J.W.GUNNING, Emeritus Professor of Development Economics, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Prof. Dr. R. OLDENZIEL,Hoogleraar Amerikaans-Europese Techniekgeschiedenis, TU Eindhoven; bestuursvoorzitter John Adams Institute, Amsterdam

 

Jaarverslag

Het jaarverslag en de overige informatie die het Fulbright Center verplicht is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te publiceren, vindt u hier.