Nederlands Engels
Facebook Twitter RSS
over ons

EducationUSA

EducationUSA staat voor een wereldwijd netwerk van adviescentra over studeren in de Verenigde Staten. Deze centra worden gefinancierd door de Amerikaanse overheid, vaak met financiële ondersteuning van de nationale overheid in landen waar deze zijn gevestigd. Het Fulbright Center is het enige EducationUSA centrum in Nederland. EducationUSA is een keurmerk voor hoge kwaliteit dienstverlening.

Het keurmerk EducationUSA staat voor hoge kwaliteit aan advies en begeleiding voor Nederlandse scholieren en studenten die in de Verenigde Staten willen studeren. Organisaties mogen dit keurmerk alleen voeren als zij hoge kwaliteit kunnen garanderen, toegankelijk zijn en volledige en objectieve informatie en advies verstrekken in het belang van de klant. 

De hoge kwaliteit van de dienstverlening is gebaseerd op uitgebreide kennis van het Amerikaanse (hoger) onderwijs van de medewerkers, met name van de educational adviser. Deze kennis wordt op peil gehouden door regelmatige training en lidmaatschap van databanken en de voortdurende uitwisseling van kennis en ervaring met collega's in andere landen.

De toegankelijkheid is gegarandeerd doordat kosteloos zeer veel informatie wordt geboden op de uitgebreide website. Voorlichtingsavonden in Amsterdam en daarbuiten zijn gratis toegankelijk. De persoonlijke adviezen worden kosteloos of tegen een kleine vergoeding gegeven. De fysieke toegankelijkheid is gegarandeerd door de locatie van het Center, op loopafstand van het openbaar vervoer, en doordat het gebouw toegankelijk is voor rolstoelen.

Het Fulbright Center werkt in het belang van de klant doordat het niet op basis van commissie werkt - dus geen geld ontvangt van Amerikaanse universiteiten - en zich dus geheel richt op degene die informatie en advies vraagt.

De informatie en het advies zijn volledig doordat alle mogelijke opties worden geboden die voor de klant van belang kunnen zijn. Het Center beschikt daartoe onder meer over een documentatiecentrum waar informatie gratis geraadpleegd kan worden.

Meer weten? Kijk dan hier.