Nederlands Engels
Facebook Twitter RSS
over ons

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden voor producten en diensten

De leveringsvoorwaarden hebben uitsluitend betrekking op de volgende producten en diensten:

  • - boeken en cd roms die online worden aangeschaft
  • - boeken en cd roms die ten kantore van het Fulbright Center worden aangeschaft
  • - persoonlijke adviesgesprekken die online worden geboekt


Download een pdf-versie van de van toepassing zijnde leveringsvoorwaarden:

 Leveringsvoorwaarden