Nederlands Engels
Facebook Twitter RSS
programma's

Classroom visits

Amerikaanse studenten die van het Fulbright Center een Fulbright-beurs hebben ontvangen zijn graag bereid om een bezoek aan Nederlandse middelbare scholen te brengen.

Opzet van het programma

Het Fulbright Center heeft goede ervaringen opgedaan met het zogenaamde Classroom Visit Program: Amerikaanse studenten met een Fulbright-beurs om een jaar studie of onderzoek in Nederland te doen bezoeken een Nederlandse school voor voortgezet onderwijs. De Amerikaanse studenten arriveren eind augustus en blijven tot eind mei. Zij hebben in de VS minimaal een bachelordiploma gehaald en komen naar Nederland toe om onderzoek te doen in het kader van een PhD-programma of om op graduate (master's) niveau te studeren.

Doel

Het doel van het bezoek is om de leerlingen van één of meer klassen met een English native speaker te laten communiceren en zo de luister- en spreekvaardigheid te vergroten. Het is dus essentieel dat het bezoek zo wordt georganiseerd dat dit optimaal mogelijk is. Dit kan door de bezoekende student te vragen een korte presentatie te geven over zichzelf, zijn of haar achtergrond, onderzoek dat hij of zij doet e.d. en daarna te zorgen dat de leerlingen met de student kunnen praten. Afhankelijk van de studierichting van de student kan hij of zij een meer inhoudelijke bijdrage leveren. Zo kan een student geschiedenis gevraagd worden te spreken over een onderwerp dat verband houdt met de Nederlandse en/of Amerikaanse geschiedenis en een student geneeskunde kan gevraagd worden om wat over zijn of haar onderzoek te vertellen.

Zorg dat de periode dat de student(e) in de school is zo goed mogelijk wordt gebruikt. De studenten doen dit vrijwillig, ze ontvangen geen betaling en alleen een reiskostenvergoeding. Hoe meer interactie tussen leerlingen en student, hoe beter het resultaat.

Hoe werkt het?

Scholen die in de verblijfsperiode van de studenten (september - mei) graag voor een aantal uren, of maximaal een dag een Amerikaanse student willen uitnodigen voor een bezoek, moeten dit zelf regelen. Heeft u bericht over dit programma van ons ontvangen, volg dan de instructies hieronder. Heeft u geen bericht ontvangen en toch belangstelling? Stuur dan een e-mail naar Linda Pietersen.

U heeft van ons een link ontvangen naar een pagina op deze website. Deze pagina is niet openbaar. Daar vindt u korte bio's van de Amerikaanse studenten en het email adres waarop zij bereikbaar zijn. U kiest een student uit, u bepaalt intern een paar data waarop een bezoek past binnen het schema van uw school en u stuurt de student(e) van uw keuze een voorstel, in het Engels. Dit voorstel moet bevatten:

 • datum of data waarop u de student wilt uitnodigen
 • tijd waarop u de student(e) verwacht
 • eventuele gespreksonderwerpen
 • aantal klassen waar de student(e) spreekt
 • niveau van de klassen (bij voorbeeld havo-4 en -5)
 • aantal leerlingen in de klassen
 • uw contactgegevens met een mobiel nummer
 • adres van uw school
 • goede Engelstalige routebeschrijving naar uw school

Vanwege het geringe aantal studenten en hun beperkte tijd kan per schooljaar slechts éénmaal een student worden uitgenodigd per school. Het is dus niet de bedoeling dat u meer dan één student ontvangt, of vaker dezelfde student ontvangt. Houdt u zich niet aan deze regel, dan wordt uw school voor het volgende jaar niet meer aangeschreven.

Het Fulbright Center vergoedt de reiskosten van de student(e); de school zorgt voor een lunch en/of overnachting als de school ver af ligt van de woonplaats van de student en hij/zij twee dagen komt. Een attentie wordt ook zeer op prijs gesteld. 

Mogelijkheden voor andere organisaties

Indien u een spreker zoekt voor een bijeenkomst  - bij voorbeeld in het kader van de naderende Amerikaanse (presidents-)verkiezingen -  en u bent niet werkzaam bij of verbonden aan een Nederlandse school voor voortgezet onderwijs, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden ook een of meer studenten uitnodigen. Deze voorwaarden zijn:

 • u neemt zelf contact met de student(en) op en doet een voorstel voor datum en tijd
 • u legt doel en opzet van de bijeenkomst uit (in het Engels!)
 • u zorgt voor een goede Engelstalige routebeschrijving naar de plaats van de bijeenkomst
 • u geeft de spreker uw contactgegevens zoals een mobiel telefoonnummer en e-mail adres
 • indien de bijeenkomst niet op loopafstand van een NS station wordt gehouden, zorgt u dat de spreker ter plaatse kan komen (eventueel door hem of haar op te halen)
 • indien de afspraak tot stand is gekomen en de spreker heeft deelgenomen aan uw bijeenkomst, stuurt u ons de contactgegevens van uw organisatie. Dit kan per mail naar Linda Pietersen.

De spreker die u heeft uitgenodigd, declareert bij het Fulbright Center zijn/haar onkosten. Dit zullen in de regel alleen de reiskosten zijn. Wij sturen u voor deze kosten een nota. Het is niet toegestaan om aan de spreker direct zijn of haar onkosten te vergoeden. Wel wordt een attentie voor de spreker op prijs gesteld.

Nota bene: het staat de studenten vrij om al dan niet in te gaan op uw uitnodiging. Het Fulbright Center kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade indien de spreker niet op komt dagen of op welke wijze dan ook schade veroorzaakt.