Nederlands Engels
Facebook Twitter RSS
programma's

Application Forms

Op deze pagina vind je de informatie om een beurs aan te vragen in het kader van het Dekker - Padget Dutch2USA Internship Program.

In het online aanvraagformulier vind je vragen over jezelf en je studie. De sponsoren van dit programma hebben de bedoeling om de beurzen alleen te verstrekken aan studenten die het geld echt nodig hebben. Dit is de reden dat je ook een aantal vragen over je eigen inkomsten, uitgaven en spaargeld moet beantwoorden en over de inkomsten en spaargeld van je ouder of ouders. 

Hoe gaat de aanvraagprocedure precies in zijn werk?

Om de beurs van het Dekker - Padget Dutch2USA Internship Program aan te vragen, vul je het Aanvraagformulier Beurs volledig en in het Engels in. Zodra je alle vragen op dit formulier hebt ingevuld en op de knop submit hebt geklikt, krijg je een automatisch bericht van ontvangst. Daarin staat de vraag of je alle vragen naar eer en geweten hebt beantwoord. Print deze email uit, plaats je handtekening en stuur het in een gefrankeerde enveloppe naar de programmamedewerker van het Fulbright Center. Je beursaanvraag is pas compleet als zij dit formulier heeft ontvangen.

Na indiening van het beursaanvraagformulier

De programmamedewerker zal je beursaanvraag eerst controleren op volledigheid. Mochten er nog gegevens ontbreken, dan zal zij per email vragen deze te leveren en wel voor een bepaalde datum. Is je aanvraag compleet (inclusief het bevestigingsformulier dat je per post stuurt), dan gaat je beursaanvraag naar de leden van de selectiecommissie. Deze commissie besluit welke aanvragers in aanmerking komen voor een selectiegesprek. Indien je tot deze groep hoort, dan ontvang je een uitnodiging voor een gesprek. Nadat alle gesprekken zijn gevoerd, krijg je bericht of je een beurs krijgt. Pas als je je stageplaats hebt gevonden en het Aanvraagformulier Stagevisum hebt ingediend, wordt de hoogte van je beurs vastgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele eigen bijdragen en vergoedingen of tegemoetkomingen van je opleiding, stagevergoeding van de stage-aanbieder e.d.).

Aanvraagformulier Beurs

Vragen met een asterisk * zijn verplicht. Het niet invullen van vragen zonder asterisk kan leiden tot niet uitnodigen voor een selectiegesprek of tot vragen hierover tijdens het selectiegesprek.