Nederlands Engels
Facebook Twitter RSS
programma's

European Administrators Program

Het European Administrators Program is programma van 10 dagen gericht op professionele ontwikkeling van leidinggevenden in het basis- en voortgezet onderwijs, inclusief mbo. 

Doel

Doel van het programma is om de deelnemers inzicht te geven in de verschillende manieren waarop de sociale en economische positie van leerlingen uit minderheidsgroepen (etnische minderheden, vluchtelingen en kwetsbare groepen) kan worden verbeterd. De deelnemers komen uit Duitsland, Frankrijk, Groot Brittanië, Zweden en Nederland, Het programma bestaat uit bezoeken aan Amerikaanse scholen en gemeenschapscentra en gesprekken met experts en leidinggevenden op het gebied van onderwijs.

Programma-gegevens

Het programma begint op 23 oktober en duurt tot en met 3 november 2016. De locatie wordt nog nader vastgesteld. Er is een verplichte oriëntatiebijeenkomst vóór vertrek tussen medio september en begin oktober 2016. De reiskosten van het huisadres naar de locatie in de VS waar het programma plaatsvindt worden volledig vergoed, evenals de verblijfskosten en de kosten van een verzekering. Bovendien krijgen deelnemers een toelage voor bagage en incidentele kosten. Er zijn geen kosten verbonden aan de aanmelding.

Aanmelding

De aanmelding verloopt via IREX, de partnerorganisatie in de VS. De aanmelding gebeurt volledig online via het volgende adres: http://oas.irex.org/eap. De deadline voor aanmeldingen van Nederlandse kandidaten  is dinsdag 1 maart 2016.

Selectieprocedure

De kandidaten worden genomineerd door de Amerikaanse ambassade in Den Haag, op voordracht van een selectiecommissie die is samengesteld door het Fulbright Center. Er kunnen zes kandidaten worden genomineerd. De eisen die aan de kandidaten worden gesteld zijn de volgende:

- voltijds dienstverband als leidinggevende op een basisschool, school voor voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs, dan wel werkzaam in een leidinggevende positie op het gebied van onderwijs op regionaal of provinciaal niveau

-tenminste 5 jaar ervaring in een leidinggevende positie in de onderwijssector op een basisschool, school voor voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs, dan wel als beleidsmedewerker op het gebied van onderwijs bij een gemeente of ander bestuursorgaan

-Nederlandse nationaliteit

-aantoonbare betrokkenheid bij de problematiek van minderheden, immigranten en/of vluchtelingen

-goede kennis van het Engels, zowel mondeling als schriftelijk

-in bezit zijn van tenminste een Bachelor's graad of gelijkwaardig

-bereid en in staat zijn deel te nemen aan een zeer intensief trainingsprogramma met weinig vrije tijd

-bereid zijn de opgedane kennis en ervaring in te zetten in de eigen werkomgeving

Vragen

Heeft u vragen, dan kunt u deze per e-mail stellen aan info@fulbright.nl of bellen met 020-531 5930. De programmacoördinator is aanwezig vanaf 11 januari 2016.