Nederlands Engels
Facebook Twitter RSS
programma's

Summer Institutes Teachers

Het programma Study of the U.S. Institutes (SUSI) voor docenten voortgezet onderwijs is een intensief zomerprogramma van vijf weken bedoeld voor docenten voortgezet onderwijs met als doel diepgaande kennis op te doen van de Amerikaanse samenleving, cultuur, waarden en instellingen. Dit programma wordt regelmatig, maar niet ieder jaar georganiseerd. Onderstaande informatie betreft het programma dat in 2017 plaatsvond en dient om u een beeld te geven ervan. Mocht in de toekomst weer een zomerprogramma georganiseerd worden, dan vindt u informatie hierover op deze pagina.

Doel

Het uiteindelijke doel is om onderwijscurricula op instellingen voor voortgezet onderwijs te versterken en de kwaliteit van de overdracht van kennis over de Amerikaanse samenleving te vergroten.

Locatie en periode

Het programma vindt plaats op een Amerikaanse campusuniversiteit gedurende de maanden juni en juli. Het programma bestaat uit een verblijf van vier weken op de campus en een studiereis van een week in de Verenigde Staten. Er zullen 20 deelnemers uit de gehele wereld aan het programma deelnemen.

Thema

In 2017 lag de nadruk op het aanbieden van inhoudelijke kennis en materialen om het curriculum te versterken met als thema de Verenigde Staten. Het centrale thema van het programma is de geschiedenis en ontwikkeling van Amerikaanse waarden en instituties. Deze worden door middel van een combinatie van traditionele, multi- en interdisciplinaire aanpak bestudeerd. In het programma zal ook uitgebreid worden ingegaan op het hedendaagse debat over politieke, sociale en economische onderwerpen. De Amerikaanse pedagogische praktijk en onderwijsmethoden zijn uitdrukkelijk geen onderwerp van gesprek. Tijdens de aansluitende groepsreis wordt met name aandacht besteed aan de culturele, geografische en etnische diversiteit van de V.S.

Deelname aan programma

Van alle deelnemers wordt verwacht dat zij aan het volledige programma, dus aan alle lezingen en georganiseerde activiteiten, deelnemen. Er is weinig tot geen tijd voor privé-activiteiten. Ook wordt verwacht dat deelnemers de opgegeven literatuur tot zich nemen. Het is niet toegestaan dat familieleden meereizen. Het programma is een studie- en geen onderzoeksprogramma.

Financiering

Het programma wordt volledig gesubsidieerd door de Study of the U.S. Branch van het Amerikaanse Department of State. Via de Amerikaanse ambassade in Den Haag zijn alle kosten van de deelnemers gedekt, inclusief de internationale reiskosten en de reiskosten in de V.S., accommodatie en levensonderhoud, boeken en toelages voor culturele bezoeken, en incidentele kosten.

Verblijf

De deelnemers delen een kamer tijdens het verblijf op de campus van vier weken tijdens de reisperiode. De kamergenoot is van hetzelfde geslacht. De meeste maaltijden vinden plaats op de campus, hoewel er een kleine keuken beschikbaar zal zijn. Zodra de overeenkomst met de ontvangende instelling is afgesloten, worden meer details bekend. Er wordt rekening gehouden met speciale dieetwensen, religieuze praktijk, en eventueel noodzakelijke medische zorg.

Verzekering

Alle deelnemers zijn verzekerd tegen ziektekosten tot een maximum van $ 100.000, met een eigen risico van $ 25 per geval en een eigen risico van $ 75 indien men in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Ziektekosten vanwege al bestaande condities zijn niet verzekerd. Verdere informatie is te vinden op https://www.sevencorners.com/gov/usdos.

Selectie

Het Study of the U.S. Institutes is een zeer competitief programma en er vindt dus strenge selectie plaats. De voorkeur wordt gegeven aan kandidaten die uitgewerkte plannen hebben om cursusmateriaal te ontwikkelen, te verbeteren of te actualiseren met een duidelijke focus op de V.S., of met een duidelijke Amerikaanse component. Ook verdienen kandidaten de voorkeur die niet eerder de kans hebben gehad in de V.S. te verblijven en die kunnen aantonen speciale belangstelling te hebben voor de thema’s door middel van eigen onderzoek, prestaties of professionele bezigheden. Kandidaten moeten al een aantal jaren beroepservaring te hebben, tussen de 30 en 50 jaar oud te zijn en sterk gemotiveerd. De doelgroep omvat docenten van onderwijsinstellingen op het niveau van het voortgezet onderwijs. De ideale kandidaat is een docent van een school die (aspecten van) de studie van de Amerikaanse samenleving in het curriculum wil introduceren, of bestaande cursussen wil moderniseren, dan wel cursussen wil aanbieden op de verschillende themagebieden. Uiteraard moeten kandidaten beschikken over uitstekende kennis van het Engels.

Aanmelding

De aanmelding verloopt via een online formulier op deze pagina. Het aanmeldingsformulier en de bijlagen worden na indienen verzonden aan de Amerikaanse Ambassade in Den Haag. Vergeet niet een personal essay te schrijven en bij te voegen. Dit essay moet verduidelijken wat uw motivatie is voor deelname, wat uw persoonlijke doelstellingen zijn voor de deelname; welke kennis en ervaring u wilt opdoen; wat u zelf meebrengt aan kennis en ervaring en hoe u ervoor gaat zorgen dat andere resultaten dan strikt persoonlijke worden bereikt, zoals vernieuwing curriculum e.d. Ook is het van belang in te gaan op de vraag hoe de kennis en ervaring die u opdoet verder wordt verspreid.

Deadline

De deadline voor aanmelding wordt op deze pagina aangekondigd. Let op: een aanvraag is pas compleet als het persoonlijk essay direct wordt meegezonden. Het is niet mogelijk dit later nog toe te zenden.

Nadere informatie

U kunt nadere informatie verkrijgen op de website van het U.S.Department of State, zie http://exchanges.state.gov/susi. U kunt voor specifieke vragen ook een e-mail te sturen naar susi@fulbright.nl. Ook kunt u eventueel telefonisch informatie inwinnen via het nummer 020-531 5930. Vermeld dan duidelijk dat u inlichtingen zoekt over het voor het U.S. Institutes Program voor docenten voortgezet onderwijs.