Nederlands Engels
Facebook Twitter RSS
steun ons

Doneren aan het Fulbright Center

Wilt u doneren aan het Fulbright Center, dan zijn er drie mogelijkheden:

U bent ingezetene van Nederland en u wilt een belastingaftrekbare eenmalige donatie doen? Dit is mogelijk. Zie hier voor een nadere uitleg. Er gelden fiscale beperkingen.

U bent ingezetene van Nederland en u wilt een volledig fiscaal aftrekbare donatie doen? Dat is mogelijk als u een periodieke gift gedurende vijf jaren doet. Kijk hier voor een nadere uitleg.

U bent geen ingezetene van Nederland en u wilt toch een belastingaftrekbare donatie doen? Woont u in de VS, dan kunt u dit doen door te doneren aan onze partnerorganisatie de Netherland - America Foundation. Zie hier voor een nadere uitleg. Woont u elders, dan is het wellicht mogelijk te doneren aan de Fulbright Commissie in het land waar u woont. Neem contact op met het Fulbright Center voor de mogelijkheden.