Nederlands Engels
Facebook Twitter RSS
steun ons

Fiscaal aantrekkelijk doneren in Nederland

U wilt doneren, maar u wilt dat uw donatie volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting? Dat kan, want het Fulbright Center is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Er zijn verschillende mogelijkheden.

Jaarlijks een bedrag schenken gedurende vijf jaren

Indien u een bedrag wilt schenken dat volledig aftrekbaar is van uw inkomstenbelasting, dan kunt u dit kenbaar maken aan de Executive Director van het Fulbright Center, mevrouw Mattie Bekink. Klik hier om haar per e-mail te bereiken. U kunt haar ook bellen: 020-531 5940. U ontvangt een donatieformulier waarop u de schenking vastlegt. Het Fulbright Center garandeert dat 100% van uw schenking wordt besteed aan het doel dat u uitkiest.

U doet een schenking voor Fulbright-beurs in een bepaald vakgebied

Dit is zeker mogelijk. Fulbright-beurzen worden verstrekt voor alle vakgebieden, inclusief de kunsten. U kunt het algemene vakgebied aangeven (geneeskunde, sociale wetenschappen, uitvoerende kunsten bij voorbeeld). De beurs wordt dan altijd uitgekeerd in dit vakgebied. Kiest u binnen het algemene vakgebied een specifiek onderdeel (bij voorbeeld kindergeneeskunde), dan zal daar indien mogelijk rekening mee worden gehouden. 

U wilt dat uw donatie wordt besteed voor wetenschappelijk onderzoek

Dit is zeker mogelijk. Fulbright-beurzen worden verstrekt voor dissertatieonderzoek, en voor onderzoek door junior- en senior wetenschappers in combinatie met onderwijs. Hierbij geldt ook dat indien mogelijk met uw specifieke voorkeur rekening wordt gehouden.

U wilt dat uw naam wordt gegeven aan de Fulbright-beurs

Dit kan, maar alleen als uw gift voldoende is om een volledige beurs te geven voor studie. U moet dan denken aan een bedrag van tenminste € 25.000 voor Nederlandse studenten en € 13.000 voor Amerikaanse studenten voor een jaar studie; of $ 3.000 - $ 6.000 voor een promovendus die onderzoek gaat doen. Het sponsoren van een beurs voor een wetenschapper kost € 14.000 voor een junior scholar en € 22.000 voor een senior scholar (rang van hoogleraar).

Omdat deze naamkoppeling moet worden goedgekeurd en dus extra werk kost, kan er enige tijd overheen gaan voor er goedkeuring is verkregen. Overigens staat de naam 'Fulbright' altijd als eerste, dus als u Jansen heet, zal de op naam gestelde beurs 'Fulbright-Jansen-beurs' heten.

U wilt deelnemen aan de selectie van de kandidaat die 'uw' beurs krijgt

Dit is niet mogelijk. Het bestuur van het Fulbright Center stelt de selectiecommissies samen en deze moeten onafhankelijk kunnen opereren en hun oordeel baseren op de criteria die voor het Fulbright programma gelden.