Nederlands Engels
Facebook Twitter RSS
studenten

Studeren

Het Amerikaanse onderwijssysteem is fundamenteel anders dan het Nederlandse onderwijssysteem. De kwaliteit van het onderwijs is niet bij wet geregeld. De niveauverschillen tussen instellingen kunnen erg groot zijn. Het hoger onderwijs in de VS is in twee fasen ingedeeld: een undergraduate en een graduate fase. Hieronder wordt in het kort uitgelegd hoe het Amerikaanse onderwijsstelsel is opgebouwd en aan welke eisen je moet voldoen om toegelaten te worden tot een Amerikaanse universiteit. Mocht je besluiten om naar te Amerika te gaan, dan biedt het Fulbright Center verdere hulp in de vorm van brochures, een zeer uitgebreid documentatiecentrum en betaalbare dienstverlening.

De undergraduate fase

De undergraduate fase duurt vier jaar en wordt afgesloten met een Bachelor's graad: een Bachelor's of Arts (B.A.) voor de alfa studies of een Bachelor's of Science (B.S.) voor de bèta studies. De eerste twee jaar zijn algemeen vormend. Per semester stel je een pakket van maximaal vijf vakken samen. Vakken waaraan gedacht kan worden zijn Engelse schrijfvaardigheid, een vreemde taal, geschiedenis, natuurkunde, sociologie, toegepaste kunst, muziek etc. In het derde jaar kies je vervolgens een hoofdvak, het major, en eventueel een bijvak, het minor. Ongeveer éénderde van de vier jaar besteed je aan het hoofdvak. Op community colleges studeer je twee jaar en de opleiding wordt afgesloten met een Associate's degree.

De graduate fase

Indien je in Nederland de universiteit of de hogeschool hebt voltooid, is de meest logische stap om op graduate niveau in de VS door te gaan studeren. Een Nederlands bachelor- of masterdiploma betekent niet dat je direct en automatisch toelating krijgt tot een Amerikaanse universiteit. Deze bepaalt zelf welke studenten worden toegelaten tot de graduate fase. Met een Bachelor's graad van een Amerikaanse universiteit of college kun je in de graduate fase aan een Master's of een Ph.D. opleiding beginnen. Een masteropleiding duurt een tot twee jaar en is in tegenstelling tot een bacheloropleiding specialistisch van aard. De meeste masteropleidingen dienen als voorbereiding tot het uitoefenen van een beroep: bijv. een Master of Education (M.Ed.), een Master of Public Health (M.P.H.) of een Master of Business Administration (M.B.A.). De opleiding tot de graad van Ph.D. - vergelijkbaar met de Nederlandse doctor's titel - neemt gemiddeld vijf tot zes jaar in beslag. Tijdens de eerste twee jaar volg je colleges en leg je examens af. Daarna begint het promotie-onderzoek.

Kijk in het menu links voor meer informatie.