Nederlands Engels
Facebook Twitter RSS
studenten

Studeren in de VS na een hbo of universitaire studie op graduate niveau

Met een afgeronde universitaire of hbo-opleiding kun je je aanmelden voor een graduate opleiding in de VS. Het kan voorkomen dat de universiteit je diploma niet gelijk stelt aan de Amerikaanse Bachelor's Degree en eist dat je eerst nog een aantal undergraduate vakken volgt. Kijk daarom goed naar de toelatingscriteria en neem bij twijfel contact op met de universiteit. In principe staan alle vakgebieden open voor buitenlandse studenten, op een paar uitzonderingen na. Het is niet mogelijk om medicijnen, diergeneeskunde of tandheelkunde in de VS te studeren als je niet in het bezit bent van een Amerikaanse Bachelorgraad. Het is wel mogelijk om je te specialiseren nadat je in Nederland in een van deze vakken bent afgestudeerd.

Kosten van graduate studie

Studeren in Amerika is duur. De kosten voor de aanmelding zijn ongeveer $1.000. In dit bedrag is begrepen de aanmeldingskosten bij enkele universiteiten, de kosten van testen en porti- en telefoonkosten. De totale kosten van inschrijving gedurende een academisch jaar, d.w.z. een periode van negen maanden, liggen tussen $15.000 en $35.000. Bij dit bedrag is inbegrepen: collegegeld, studieboeken, kost en inwoning en verzekering. Dit bedrag zal aanzienlijk lager zijn als je tijdens je studie met een uitwisselingsprogramma naar de VS gaat, omdat je dan het Nederlandse collegegeld betaalt in plaats van het Amerikaanse en soms ook nog in aanmerking komt voor subsidie van je eigen instelling. Bovendien zul je in het algemeen je studiefinanciering kunnen behouden. Nadeel is dat je via een uitwisselingsprogramma geen Master's Degree kunt halen.

Financieringsmogelijkheden graduate studie

Voor graduate studenten is het beurzenaanbod beperkt. Vrijwel geen enkele beurs zal volledig kostendekkend zijn. Niet-Amerikaanse graduate studenten kunnen in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) beurzen van de Amerikaanse universiteiten zelf. De eisen die gesteld worden zijn over het algemeen hoog. Informatie over deze beurzen is te vinden in de studiegidsen van de Amerikaanse universiteiten en in overzichtswerken. Deze zijn in te zien bij het Fulbright Center. Het Fulbright Center zelf geeft Fublright-beurzen. Klik hier voor meer informatie.

Enkele Nederlandse en Amerikaanse particuliere fondsen en stichtingen stellen financiële middelen beschikbaar voor studiedoeleinden. In Nederland kun je bijvoorbeeld terecht bij het VSB Fonds en bij enkele andere fondsen met een meer specifieke doelstelling. Sommige Nederlandse universiteiten en hogescholen kunnen een bijdrage leveren uit een speciaal eigen fonds. De informatie daarover vind je binnen je eigen instelling. Het Fulbright Center beschikt over overzichten met fondsen. Deze kunnen tijdens de openingsuren van het documentatiecentrum geraadpleegd worden. Klik hier voor meer informatie: of maak een afspraak.

Toelatingstesten voor studie in Amerika op graduate niveau
Universiteiten in de Verenigde Staten bepalen zelf hun toelatingseisen. Ongeacht je Nederlandse vooropleiding zul je altijd één of meer Amerikaanse toelatingstesten moeten doen, tenzij je deelneemt aan een uitwisselingsprogramma. Verder hangt toelating af van je vooropleiding, de studieresultaten die je tot nu toe hebt behaald en je algemene ontwikkeling. De meeste van deze testen worden in Nederland afgenomen. Een uitgebreide beschrijving van elke test is te vinden in de informatiebladen. Klik hier voor een overzicht.

Test of English As Foreign Language - TOEFL
De TOEFL is een vereiste voor toelating indien Engels niet je moedertaal is. De test bestaat uit drie delen: 'listening comprehension', 'structure and written expression' en 'reading comprehension'. Het niveau van deze test is vergelijkbaar met het HAVO-VWO examen. Lees informatieblad Nr. 8a.

Graduate Record Examination - GRE
De GRE is vaak vereist voor toelating op graduate niveau voor een Master's of Ph.D. programma. De test meet algemene kennis en vaardigheden en is verdeeld in drie delen: 'verbal', 'quantative' en 'analytical'. Voor de volgende vakgebieden is deze test niet vereist: rechten, bedrijfskunde, kunst en muziek (uitvoerend). Lees informatieblad 8b.

GRE Subject Test
Veel graduate programma's eisen deze test voor toelating. De test meet kennis in bepaalde vakgebieden. Goede kennis van deze vakgebieden is noodzakelijk. 

Graduate Management Admissions Test - GMAT
De GMAT (spreek uit: 'zjie-met') is ontworpen voor toelating voor voortgezette opleiding op het gebied van bedrijfskunde en management. De test is vereist voor ieder die tot een MBA-programma wil worden toegelaten. De test meet algemene kennis en is in vieren gedeeld: 'verbal', 'quantative', 'writing' en 'analytical skills'. Lees  informatieblad 8d.